Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

        Growth miracle of nature

        The paulownia ...

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Stanowisko wzrostu

Paulownia jest mało wymagająca, co do jakości gruntu i może być uprawiana na użytkach rolnych o niskiej przydatności. Jednakże wymaga ona ...

> > >
Pflanztermin

Młode rośliny są jednak nadal bardzo wrażliwe na mróz i z tego powodu ..

> > >
Pielęgnacja Paulowni

Jeżeli celem plantacji jest otrzymywanie wartościowego drewna, w celu osiągnięcia optymalnego efektu zaleca się wzięcie pod uwagę ...

> > >
Przygotowanie podłoża

W zależności od lokalizacji i koncepcji plantacji mają tutaj zastosowanie różne sposoby postępowania ..

> > >
Intercropping with Paulownia

Uprawa współrzędna z paulownią jest nowym konceptem rolniczym, specjalnie interesującym w ..

> > >
Schemat uprawy

Schemat uprawy: Wyróżnia się dwie strategie uprawy paulowni ...

> > >
Nawożenie gleby

W szczególności podczas pierwszych lat paulownia potrzebuje znacznej ..

> > >
Nawadnianie

Paulownia powinna zostać podlana bezpośrednio po zasadzeniu. Wystarczające jest ..

> > >
Zagajniki o krótkiej rotacji

Zagajniki o krótkiej rotacji (ZOKR) są uprawą plantacyjną szybkorosnących drzew na terenach rolniczych. W Niemczech do tego typu upraw zastosowanie znajdują głównie topole i ...

> > >