Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

        Growth miracle of nature

        The paulownia ...

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Paulownia obchodzi się bardzo oszczędnie z wodą

Nawadnianie

Paulownia powinna zostać podlana bezpośrednio po zasadzeniu.

Kiri Paulownia Tworzenie plantacj irygacia cathaia com

Wystarczające jest przy tym ok. 2 litrów wody na sadzonkę, aby zapewnić dobry kontakt gleby z korzeniem i zminimalizować szok, jakiego doznaje roślina podczas sadzenia.

Paulownia obchodzi się bardzo oszczędnie z wodą, w szczególności przy dobrym zaopatrzeniu w potas. Jej głęboko sięgające korzenie palowe są w stanie pobierać wodę samodzielnie nawet z kilkumetrowej głębokości. Młode rośliny, które do roku po zasadzeniu nie miały jeszcze możliwości w pełni rozwinąć swojego systemu korzennego, narażone są na zwiększone ryzyko więdnięcia. Z tego powodu, w szczególności podczas gorących i suchych okresów letnich, niezbędne jest zwrócenie uwagi na wystarczające nawodnienie sadzonek.

W sytuacji rocznego opadu deszczu, przekraczającą wartości 600 mm, co do zasady nie ma potrzeby prowadzenia sztucznego nawadniania, a optymalny przyrost masy drzewnej nie jest zagrożony. W przypadku opadów rocznych, kształtujących się poniżej wymienionej wartości, należy rozważyć zapewnienie systemu nawadniającego. W tej sytuacji najbardziej odpowiednim jest system irygacji kropelkowej. W zależności od zapotrzebowania na wodę, należy dostarczyć, jeden, lub dwa razy w tygodniu ok 10-15 litrów na każde drzewo. Długotrwały i niski dopływ wody prowadzi do tego, że wilgoć utrzymuje się jedynie w wyższych warstwach gleby. Poprzez to paulownia, w sposób naturalny przejawia tendencję, aby rozbudowywać swój system korzenny w płaszczyźnie horyzontalnej, aby łatwiej móc pobierać dostępną wilgoć. Tego typu, anormalny rozwój systemu korzennego zagraża stabilności drzewa i prowadzi do stanu permanentnej zależności od sztucznego systemu nawodnienia. Intensywne nawadnianie w dłuższych interwałach czasowych prowadzi natomiast do tego, że większe ilości wody wsiąkają głębiej w glebę, co potęguję naturalną tendencję korzenia do wzrostu wertykalnego


Nawadnianie

Paulownia powinna zostać podlana bezpośrednio po zasadzeniu. Wystarczające jest ..

> > >