Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

        Growth miracle of nature

        The paulownia ...

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Uprawa współrzędna

Alternatywne metody uprawy w rolnictwie

Kiri Paulownia Tworzenie plantacj Intercropping cathaia com

Uprawa współrzędna z paulownią jest nowym konceptem rolniczym, specjalnie interesującym w kontekście obszarów z dużym nasłonecznieniem. W tym przypadku właściwa uprawa ma miejsce pomiędzy rzędami drzew zasadzonych w znacznej odległości od siebie. Drzewa stanowią zabezpieczenie dla właściwych roślin, rosnących pomiędzy ich szeregami, od wiatru i silnego światła słonecznego.

W tym przypadku poprawione są warunki wzrostu roślin, a dodatkowo są one mniej narażone na szkodliwe czynniki. Jednakże nie wszystkie gatunki drzew są odpowiednie dla omawianej techniki. Paulownia w większym stopniu spełnia powyższe wymagania i z tego powodu jest jednym z najbardziej odpowiednich gatunków do zastosowania dla uprawy współrzędnej. Poprzez docieranie jej silnie rozgałęzionego systemu korzeni do głębokości przekraczających 40 cm, nie ma zagrożenia, że dojdzie do konkurowania o składniki odżywcze z roślinami, które zajmują wyższy poziom genetyczny gleby. W zakresie rodzaju paulowni istnieje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gatunkami pod względem szerokości korony drzewa.

To pozwala na dopasowanie odpowiedniego gatunku drzewa najbardziej odpowiadającego lokalnym warunkom i zapotrzebowaniom uprawy współrzędnej. Liście również stanowią interesujący produkt uboczny plantacji paulowni. Ich wynosząca aż do 20% zawartość białka w suchej masie pozwala wykorzystywać je, jako wysokobiałkową paszę dla hodowli. Wysoka efektywność kosztowa jasno pokazuje sensowność zastosowania paulowni również w tym obszarze. Pozyskiwane w ten sposób drewno przewyższa prawie zawsze swoją wartością rolnicze uprawy. Przed rolnikami rozpościera się nie tylko korzyść polegająca na korzyściach dotyczących uprawy, ale również na zyskach finansowych płynących ze zwiększonej opłacalności takiego systemu upraw.

(Patrz raport końcowy projektu agroleśnictwa; Uniwersytet we Freiburgu)


Intercropping with Paulownia

Uprawa współrzędna z paulownią jest nowym konceptem rolniczym, specjalnie interesującym w ..

> > >