Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

        Growth miracle of nature

        The paulownia ...

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Paulownia potrzebuje znacznej ilości substancji odżywczych

Nawożenie gleby

W szczególności podczas pierwszych lat paulownia potrzebuje znacznej ilości substancji odżywczych, aby móc optymalnie sie rozwijać.

Kiri Paulownia Tworzenie plantacj nawoenia gleby cathaia com

Z tego powodu pojawia sie potrzeba zapewnienia wystarczające ilości składników odżywczych w glebie dla zakładanej plantacji. Niezbędne będzie przeprowadzenie analizy gleby pod kątem zawartości minimalnego stężenia składników mineralnych takich jak fosfor, potas i magnez, jak również aktualnego odczynu pH. W przypadku stwierdzenia odstępstw od normy dla paulowni zaleca się ich zniwelowanie poprzez odpowiednie nawożenie. Podczas wzrostu paulowni należy zwracać regularną uwagę na zawartość azotu i potasu w glebie, przy czym należy unikać nawozów potasowych zawierających chlor, ponieważ mogą one negatywnie oddziaływać na uprawę. 


 

Nawożenie gleby

W szczególności podczas pierwszych lat paulownia potrzebuje znacznej ..

> > >