Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

         Your Paulownia?

         Find out more... 

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Zagajniki o krótkiej rotacji

Zagajniki o krótkiej rotacji (ZOKR) są uprawą plantacyjną szybkorosnących drzew na terenach rolniczych. W Niemczech do tego typu upraw zastosowanie znajdują głównie topole i ...

> > >