Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

        Growth miracle of nature

        The paulownia ...

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Biomasa

Paulownia, jako surowiec energetyczny

Plantacje paulowni, mimo ich dużej produktywności w kontekście biomasy, nie są szeroko wykorzystywane w Niemczech, jako plantacje drewna energetycznego.

Biomassa

W przeciwieństwie do Chin, gdzie jest ona od tysiącleci uprawiana, jako surowiec energetyczny. Zainteresowanie drewnem paulowni, jako źródłem biomasy jednak wzrasta. Jest to spowodowane zmianą potrzeb ludności, jak również zakończonych sukcesem badań terenowych przeprowadzanych przez instytucje naukowe i prywatnych inwestorów.

Piece grzewcze, wykorzystujące drewno i pellety stają się coraz bardziej popularne w Niemczech. Pelety wytwarzane są głównie z odpadów drzewnych pozostałych po kontroli jakości wyrębu lub z drewna pochodzącego z plantacji energetycznych. W przyszłości odpady drzewne nie zaspokoją rosnącego ciągle popytu, co powoduje, że plantacje drzew energetycznych w zagajnikach o krótkiej rotacji coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Liczba elektrowni zasilanych przemysłową biomasą stale rośnie, co pociąga za sobą wzrost popytu na zrębki drzewne i pellety. W krótkiej i średniej perspektywie wzrost cen powinien dotknąć również drewna, jako surowca energetycznego.

Paulownia jest idealnym drzewem do uprawy w zagajnikach o krótkiej rotacji. W porównaniu do topoli i wierzby przyrost ilości drewna z paulowni jest do 30% wyższy. W dodatku paulownia posiada zdolność odrastania od pnia i nie zachodzi konieczność powtórnego jej sadzenia po wycince. W konsekwencji koszty inwestycyjne ponoszone są tylko jednokrotnie.
W odniesieniu do tempa suszenia paulownie jest nie do pobicia. Stopień wilgotności wynoszący 10-12% osiąga już po trwającym od 30 do 60 dni suszeniu na wolnym powietrzu, co już umożliwia jej efektywne spalanie. Podczas suszenia w odpowiednich piecach, powyższe parametry można osiągnąć już po 24-48 godzinach. W przeciwieństwie do topoli i wierzby proces spalania paulowni jest bardziej czysty, pozostawia po sobie mniejszą ilość popiołu i może w konsekwencji swobodnie być użyta, jako drewno opałowe.
(Patrz produkcja drewna energetycznego w rolnictwie)

Wreszcie, te liczne pozytywne cechy przekonały do paulowni również RWE, która to uprawia już kilkaset hektarów plantacji paulowni w Europie.


Biomasa

Plantacje paulowni, mimo ich dużej produktywności w kontekście biomasy, nie są szeroko wykorzystywane w Niemczech, jako plantacje drewna energetycznego. W przeciwieństwie do Chin ...

> > >
KUP Pappel und Weide vs. Paulownia

Kurzumtriebsplantage oder kurz KUP, dieser Begriff istinzwischen in Land- und Forstwirtschaft etabliert. Es geht um den Anbau schnellwachsender Hölzer auf landwirtschaftlichen Flächen in kurzen

> > >