Paulownia Shan Tong Plantation Cathaia.com

        Growth miracle of nature

        The paulownia ...

Paulownia Shan Tong Plantation Bulgaria

       Our contribution

       For a better world

slide 3

       Paulownia Shan Tong
       at -25° frost resistant

slide 4

Shipping of 40.000 Paulownia plants
A new Paulownia Plantage is created

slide 5

       Trade with 
       quality wood

Cathaia International

Filozofia

Cathaia International GmbH i Wspólnicy Spółka Komandytowa (Cathaia) stawia sobie za cel rozpowszechnienie uprawy drzew paulowni w Europie i na Świecie, aby spopularyzować je w naszej szerokości geograficznej, jako gatunek drzewa gospodarczego.

Kiri Paulownia O nas filozofia

Nasz cel może być osiągnięty tylko poprzez współpracę pomiędzy branżą rolniczą, leśną, przemysłem drzewnym, właściwymi organami administracji oraz społeczeństwem. Wspieramy uniwersyteckie i państwowe projekty badawcze w zakresie drzewa paulowni.

W przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, surowce kopalne i mineralne występują w ograniczonej ilości. Surowce odnawialne są częścią naszej wspólnej przyrody i z tego powodu jesteśmy głęboko przekonani, że ich długotrwałe pozyskiwanie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy jako ludzkość będziemy postępować w zgodzie z naturą. Aby zapobiec rabunkowej gospodarce, naszym obowiązkiem jest znalezienie rozwiązań, które równocześnie zapewnią ochronę dla natury, a przy tym będą w stanie zapewnić stały dopływ niezbędnych surowców energetycznych, których ludzkość potrzebuje dla dalszego rozwoju. Paulownia jest dla nas gatunkiem drzewa, przy wykorzystaniu którego możemy zbliżyć się o kolejny krok ku urzeczywistnieniu tego wspólnego celu. Poprzez swój szybki wzrost i wartościowe drewno o wysokiej jakości paulownia pozwala polepszyć stan zaopatrzenia rynku w ten surowiec, a przy tym jednocześnie umożliwia lepszą ochronę terenów leśnych.

Cathaia oznacza zaufanie. Korzenie naszej firmy znajdują się w Hamburgu i silnie wpływają na nasz ideał świadomego przedsiębiorcy. Oznacza to, że jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności nie tylko za własne przedsiębiorstwo, ale również każdej formy odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego., którą ponosimy, jako przedsiębiorstwo.

Cathaia oznacza międzynarodowe zaangażowanie. Opiekujemy się plantacjami i wspieramy projekty w więcej niż kilkunastu krajach na trzech kontynentach. Także na tym polu wyznajemy zasadę, że sukces można osiągnąć wyłącznie we współpracy, ponieważ nikt nie zna lokalnych społeczności tak dobrze, jak one same siebie. Rolą partnera w biznesie jest otwartość na pytania klienta i stała gotowość do pomocy. Z tego powodu stawiamy na regionalnych partnerów, z którymi wspólnie wdrażamy nasze projekty.

Cathaia oznacza partnerską kooperację. Ten, kto zamierza otrzymać pełnowartościowe drewno paulowni, potrzebuje odpowiedniego know-how, oraz doradztwa podczas całego okresu uprawy plantacji. Od zasadzenia siewek, aż po zbiór. Oferujemy stałe partnerskie wsparcie, tak aby każda plantacja odniosła sukces.

Cathaia oznacza możliwość otrzymania pełnego spektrum usług z jednej ręki. Aby spełnić pokładane w nas najwyższe oczekiwania, do realizacji naszych projektów stosujemy jedynie rośliny paulowni pochodzące z własnej produkcji. Zasób sadzonek przeznaczony na rynek europejski ma wyłącznie niemieckie pochodzenie. Dlatego gwarantujemy, że wykorzystywane przez nas rośliny spełniają najwyższe wymogi jakości, są dopasowane do konkretnych plantacji, zdrowe i wytrzymałe, a przez to zagwarantowany jest szybki przyrost drewna o wysokiej wartości.

Cathaia oznacza nakierowanie na przyszłość. Nasza praca nie jest nakierowana tylko na tu i teraz. Staramy się poprzez naszą działalność aktywnie kształtować przyszłość, aby kolejne pokolenia zastały również naszą planetę w nienaruszonym stanie. Wspieramy innowacje w zakresie pozyskania i wykorzystania surowców odnawialnych. Poprzez wydajną uprawę i długofalowe użytkowanie możemy zachować przyrodę i środowisko naturalne w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Z tego również powodu wspieramy projekty rozwojowe przeprowadzane przez akademickie i publiczne instytucje i zacieśniamy wzajemne kontakty ze światowymi kooperantami, którzy przyczyniają się do ich praktycznego zastosowania.  


 

Filozofia

W przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, surowce kopalne i mineralne występują w ..

> > >